Seisame ühiselt selle eest, et Covid-19 vastases võitluses sälitataks austus vaba ühiskonna aluseks olevate põhimõtete vastu.

Meeleavaldusega astutakse välja samade põhimõtete eest, mis on toodud esile “Vabade kodanike deklaratsioonis”. Aga meelevaldust ei korraldata deklaratsiooniga liitunute nimel.

Ennekõike nõuame meeleavaldusega kolme asja:

01

Faktiline sundvaktsineerimine ei ole vastuvõetav ja peab lõppema. Vaktsineerimise vabatahtlikkuse põhimõtet peab austama reaalselt, mitte vaid deklaratiivselt.

02

Vaktsiinipassidega ühiskonna lõhestamine ei ole vastuvõetav ja peab lõppema. Põhiseadusega tagatud põhimõtet, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed, ei tohi eirata.

03

Laste massiline Covid-19 vaktsineerimine on põhjendamatu ja peab lõppema. Kõiki lapsi puudutavaid poliitilisi otsuseid langetades tuleb seada esikohale laste, mitte kellegi teise huvid.

Meeleavaldusele oodatakse rohkem kui 5000 inimest ning see korraldatakse rõhutatult väärikalt, soliidselt ja rahumeelselt. Korraldajad jätavad endale õiguse nõuda meeleavalduselt niisuguste loosungite kõrvaldamist, mis ei ole kooskõlas meeleavalduse sõnumiga, mis on ebaväärikad või mis õhutavad vaenu.

Meeleavaldust korraldab Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks koos partneritega. Meediapartneriteks on portaalid Objektiiv, Telegram ja Uued Uudised.

Anna oma panus meeleavalduse korraldamiseks, toetades seda annetusega!
Makse saaja: Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
Konto: EE144204278613482704
Selgitus: meeleavaldus

Otseülekanne meeleavalduselt

Laupäeval, 23. oktoobril 2021 kell 12.00 Tallinnas, Vabaduse väljakul